Reglament orgànic municipal

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt recolzat en l’autonomia competencial que li proporciona la Constitució i els Estatuts d’Autonomia de Catalunya, i en la seva capacitat per gestionar i representar els interessos de la col·lectivitat ha aprovat el Reglament d’Organització Municipal (ROM). Data: 24/09/2004 (publicació al BOP)

El ROM pretén afavorir el correcte funcionament de l’entitat municipal i l’adequat compliment de les seves finalitats.

Aquest Reglament tracta diversos punt d’interès general:

  • L’estatut dels regidors
  • Dels grups municipals
  • De l’organització municipal
  • Del règim de funcionament
  • De l’atorgament i retirada de confiança
  • L’accés a la informació i a la participació ciutadana

L’últim apartat –l’accés a la informació i a la participació ciutadana– constitueix un punt clau en el que s’expliquen les diferents eines de les disposen els ciutadans i ciutadanes de Lliçà d’Amunt per accedir a tota la informació que es genera en el consistori i per participar en els assumptes municipals i en el teixit associatiu local.

 

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-04-2018 13:44